Actic nivell 2 Mitjà

Preparar prova ACTIC nivell 2
Aquest contingut està recollit de la pàgina oficial Actic


Durada

Per al nivell 2 (certificat mitjà): 100 minuts i 70 activitats

Competències avaluables.
El nivell 2 inclou 8 competències.

C-1: cultura, participació i civisme digital
C-2: tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu
C-3: navegació, cerca i comunicació en el món digital
C-4: tractament de la informació escrita
C-5: tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment
C-6: tractament de la informació numèrica
C-7: tractament de les dades
C-8: presentació de continguts

Consells per passar la prova de nivell 2

 • Pots triar idioma català o castellà. Tria l'idioma en què et sentis més còmode.
 • Visualitza el vídeo de la prova un o dos cops si fa falta.
 • Gestiona bé el temps, és possible que arribis just, llegeix bé les preguntes.
 • Assegura't que la resposta és única o potser vàries.
 • Si no estàs segur/a en llegir la pregunta, passa a la següent i deixa-la pel final.
 • Tingues en compte que a les preguntes de simulació tens tres intents i no mostra la pantalla següent fins que has fet els tres clics.
Important a repassar al nivell 2

 • Repassa els continguts importants del nivell 1.
 • Practica amb diferents paquets ofimàtics (Open Office, Libre Office, Microsoft Office).
 • Gestió de les bústies de correu.
 • Utilització correcta del certificat digital.
 • Cerques avançades a internet.
 • Diferències entre les extensions tiff, jpg, png, bmp, gif.
 • Diferenciar entre comunicació síncrona i asíncrona.
 • Cerca la definició de P2P, Rss, Ftp
 • Diferències entre copyleft i copyright.
 • Passos per a crear un blog.
 • Propietats de les imatges i les formes en un processador de text.
 • Canviar idioma en corrector ortogràfic del processador de text.
 • Passos per fer una combinació de correspondència.
 • Utilitat de les plantilles d'un document.
 • Ordenació de dades en un full de càlcul.
 • Funcions bàsiques d'un full de càlcul (suma, promedio, max, min..)
 • Tipus de dades que pot emmagatzemar una base de dades.
 • Funció d'una taula,  d'un formulari, una consulta i un informe en la base de dades.
 • Utilització de les diferents vistes d'una presentació.

No hay comentarios:

Publicar un comentario