ACTIC NIVELL 2

Preparar prova ACTIC nivell 2
Aquest contingut està recollit de la pàgina oficial Actic
La prova d’avaluació de competències ACTIC (Acreditació de Competències de la Tecnologia la Comunicació)  es fa en un centre que l’alumne a triat mitjançant la web ACTIC L’alumne té un ampli ventall de centres i en cada un podrà veure l’horari i disponibilitat de places per a fer la prova.
Es convenient tenir present els terminis exposats per la plataforma:
1 mes per pagar la taxa.
3 mesos per fer la prova de de la comprovació del pagament de la taxa o la notificació de l’exempció.
7 dies mínims d’antelació per fer la reserva de la prova
8 dies mínims d’antelació per canviar la reserva de la prova.

Un cop inscrit, s’ha de presentar  el dia i hora de la prova en el centre triat i s’ha d’identificar amb el seu NIF/NIE i també ha de recordar el seu usuari i contrasenya de la plataforma ACTIC
L’aspirant ha d’iniciar sessió en la seva part privada. Com sempre que inicia sessió,
necessitarà introduir la seva contrasenya d’usuari . A continuació , ha d’executar l’opció: Prova d’avaluació- Fer la prova


Durada
Per al nivell 2 (certificat mitjà): 100 minuts i 70 activitats
Competències avaluables.
El nivell 2 inclou 8 competències.

C-1: CULTURA, PARTICIPACIÓ I CIVISME DIGITAL
C-2: TECNOLOGIA DIGITAL I ÚS DE L'ORDINADOR I DEL SISTEMA OPERATIU
C-3: NAVEGACIÓ, CERCA I COMUNICACIÓ EN EL MÓN DIGITAL
C-4: TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ ESCRITA
C-5: TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ GRÀFICA, SONORA I DE LA IMATGE EN MOVIMENT
C-6: TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ NUMÈRICA
C-7: TRACTAMENT DE LES DADES
C-8: PRESENTACIÓ DE CONTINGUTS

Funcionament de l’examen.
·         La prova consisteix a resoldre en un temps concret un conjunt d’activitats (també anomenades preguntes) de diversos tipus que el sistema determina aleatòriament.
·         Les preguntes tenen un pes en la puntuació final que depèn de la seva complexitat i dificultat. Per a cadascun dels diferents certificats ACTIC (bàsic, mitjà o avançat) la tipologia de preguntes i el temps disponible és diferent.
·         Per superar la prova cal que la puntuació obtinguda sigui almenys el 70% de la puntuació màxima. Els exercicis resolts parcialment es puntuaran amb un criteri de proporcionalitat.
·         El desenvolupament de la prova efectuada s’emmagatzemarà d’una manera fiable i segura en un arxiu informàtic. Això permet revisar-la.

Apte: Ja es pot anar a Acreditacions/Certificats obtinguts. Validar la signatura
No apte: Repetir la prova, un cop passat el termini d’un mes

No hay comentarios:

Publicar un comentario