Actic nivell 3 Avançat

Preparar prova ACTIC nivell 3

Tota la informació respecte a les proves, la podeu trobar a la web oficial https://actic.gencat.cat/ca/inici/


 El nivell 3 inclou només 5 competències. 
Té un caràcter modular: per obtenir el certificat el nivell avançat només cal aprovar dues competències, que cal triar entre les cinc següents: C4, C5, C6, C7 i C8. 


Durada

Per al nivell 3 (certificat avançat): 35 minuts i 25 activitats per competència


 Per tant, per presentar-se a la prova del nivell 3 cal tenir acreditat el nivell 2. 

C-4: tractament de la informació escrita
C-5: tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment
C-6: tractament de la informació numèrica
C-7: tractament de les dades
C-8: presentació de continguts

Consells per passar la prova de nivell 3

 • Pots triar idioma català o castellà. Tria l'idioma en què et sentis més còmode.
 • Tria les dos competències que et resultin més fàcils.
 • Gestiona bé el temps, és possible que arribis just, llegeix bé les preguntes.
 • Assegura't que la resposta és única o potser vàries.
 • Si no estàs segur/a en llegir la pregunta, passa a la següent i deixa-la pel final.
 • Tingues en compte que a les preguntes de simulació tens tres intents i no mostra la pantalla següent fins que has fet els tres clics.
Important a repassar al nivell 3

Si has triat C-4: tractament de la informació escrita
 • Practica amb programari lliure OpenOffice o LibreOffice Writer i programari propietari Microsoft Word.
 • Revisa totes les opcions que tens al menú Eines.
 • Passos per fer una combinació de correspondència.
 • Utilitat de les plantilles d'un document.
 • Com desar un document amb contrasenya
Si has triat C-5: tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment

 • Practica amb programari lliure Gimp i programari propietari Adobe Photoshop pel tractament de la imatge.
 • Diferències entre les extensions tiff, jpg, png, bmp, gif.
 • Creació i tractament de capes.
 • Practica amb programari lliure Audaciti  pel tractament de so.
 • Diferències entre les extensions wav,ogg, mp3, au, aiff, midi
 • Practica amb programari lliure Avidemux  pel tractament de vídeo.
 • Diferències entre les extensions avi, mpeg, mp4, flv, mov, wmv, divx.
Si has triat 
C-6: tractament de la informació numèrica

 • Practica amb programari lliure OpenOffice o LibreOffice Calc i programari propietari Microsoft Excel.
 • Bloquejar i ocultar cel·les.
 • Protegir un full i un document.
 • Compartir fitxer entre diferents usuaris
Si has triat 
C-7: tractament de les dades
 • Practica amb programari lliure OpenOffice o LibreOffice Base i programari propietari Microsoft Access.
 • Tipus de dades que pot emmagatzemar una base de dades.
 • Funció d'una taula,  d'un formulari, una consulta i un informe en la base de dades.
 • Creació i utilització de macros.
 • Protegir les dades.
 • Protegir el document.
Si has triat 
C-8: presentació de continguts
 • Practica amb programari lliure OpenOffice o LibreOffice Impress i programari propietari Microsoft  PowerPoint.
 • Utilització de les diferents vistes d'una presentació.
 • Configurar la presentació.
 • Gravar una presentació.
 • Afegir notes d'orador.
 • Utilització de l'eina Tesaurus.

No hay comentarios:

Publicar un comentario