Test nivell 1 i nivell 2

Aquests Test estan dissenyats per treballar-los després d'haber treballat els continguts del mòdul segons la seva numeració. Pots realitzar el test segons el mòdul que estàs preparant i has d'escriure el teu correu per tal de valorar la puntuació amb el formador.

Si has arribat a aquest blog i no ets alumne també pot fer el Test i saber la nota en validar el formulari.

ACTIC C1
ACTIC C2
ACTIC C2 Gestión Reproducción
ACTIC C2 Sistemas y archivos
ACTIC C3
ACTIC C4
ACTIC C5 - extensió d'arxiu
ACTIC C5  Tractament de la imatge
ACTIC C6
ACTIC C7
ACTIC C8
Encara que es pugui repetir més d'un cop es convenient preparar el  mòdul i llegir els apunts.
www.aulatecnic.es/

No hay comentarios:

Publicar un comentario