Test actic nivell 1, 2 i 3 gratis

Aquests Tests estan dissenyats per treballar-los després d'haver treballat els continguts del mòdul segons la seva numeració. Pots realitzar el test segons el mòdul que estàs preparant i has d'escriure el teu correu per tal de valorar la puntuació amb el formador.
Prepara bé els continguts recomanats als diferents nivells de les proves.
Si en acabar un test has fallat alguna pregunta, mira de repassar el contingut i si és sobre programari fes proves amb el programa ofimàtic amb el qual has errat.
La realització dels tests per a la preparació de proves Actic, t'ajudaran a saber si has treballat el contingut segons les recomanacions.
Si has arribat a aquest bloc i no ets alumne també pot fer el Test i saber la nota en validar el formulari.


Test de nivell 3 certificat avançat
 
ACTIC AVANÇAT C4 nivell 3 processador de text I
ACTIC AVANÇAT C4 nivell 3 processador de text II
ACTIC AVANÇAT C5 nivell 3 imatge, so i vídeo
ACTIC AVANÇAT C6 nivell 3 full de càlcul Calc
ACTIC AVANÇAT C7 nivell 3 tractament de dades amb Base
ACTIC AVANÇAT C8 nivell 3 presentacions Impress


Encara que es pugui repetir més d'un cop es convenient preparar el  mòdul i llegir els apunts.
www.aulatecnic.es/

No hay comentarios:

Publicar un comentario